Strona główna » Studia » Humanistyczne » Prawo


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Samorząd terytorialny - procedura powstawanie budżetu gminy

System budżetowy państwa stwarza prawne, organizacyjne i planistyczne ramy dla gospodarki budżetowej. Pojęciem gospodarka budżetowa określa się wszystkie czynności podejmow [...]

Dodano: 2008-04-04 10:06:53 , Wyświetleń: 2854 , Ocena: 10.58, Głosów: 256, Autor: pawlukewa

Spółka akcyjna (1)

Tworzenie S.A. (założyciele)S.A. powinna mieć przynajmniej trzech założycieli. Kodeks handlowy przewiduje dwa wyjątki, w świetle których dopuszcza się utworzenie jedno [...]

Dodano: 2008-04-15 17:24:07 , Wyświetleń: 4313 , Ocena: 12.01, Głosów: 334, Autor: tom

Formy i przesłanki w ważności czynności prawnych w działalności gospodarczej (umowy). Sporządzić dowolną umowę z kodeksu cywilnego.

Praca w załączniku [...]

Dodano: 2008-05-26 15:45:30 , Wyświetleń: 3124 , Ocena: 12.69, Głosów: 250, Autor: tom

Prawo Gospodarcze (1)

PRAWO GOSPODARCZEPrawo gospodarcze nie jest wyodrębnione jako prawo.Prawo cywilne reguluje całość obrotu i stosunków cywilno-prawnych.Stosunek cywilno prawny to ta [...]

Dodano: 2008-07-10 11:55:22 , Wyświetleń: 3677 , Ocena: 13.7, Głosów: 231, Autor: tom

Jak przekształcić sp. Cywilną w sp. zo.o.

Jakie są główne etapy przekształcenia spółki cywilne w spółkę z o.o.? Przygotowanie określonych dokumentów oraz wyceny składników majątku, która podlega obowiąz [...]

Dodano: 2008-07-13 21:42:10 , Wyświetleń: 3053 , Ocena: 10.48, Głosów: 246, Autor: tom

Pełnomocnictwo

Co to jest pełnomocnictwo? Pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby (mocodawcy), na mocy którego inna osoba (pełnomocnik) staje się upoważniona do działania w [...]

Dodano: 2008-07-13 21:42:11 , Wyświetleń: 3797 , Ocena: 13.41, Głosów: 243, Autor: tom

Przedawienie rozczeń

Mozliwosc dochodzenia rozczen wynikajacych ze stosunkow majatkowych nie trwa w nieskonczonosc. Przeciwnie, jest ona ograniczona granicami czasowymi oznaczonymi w przepisach parwa c [...]

Dodano: 2008-07-13 21:42:37 , Wyświetleń: 2945 , Ocena: 10.96, Głosów: 233, Autor: tom

Notatka z Prawa

1. Prawo – uporządkowany zbiór (system) generalnych i abstrakcyjnych norm postępowania, ustanowionych lub uznanych przez państwo, których realizacja jest zabezpieczona z [...]

Dodano: 2008-07-17 09:52:38 , Wyświetleń: 3410 , Ocena: 12.13, Głosów: 255, Autor: tom

Polecenie i zapis w prawie spadkowym

Prawo spadkowe to zespół czynników regulujących losy majątku pozostawionego przez zmarłą osobę fizyczną. W szczególności prawo spadkowe reguluje przejście tego majątku [...]

Dodano: 2008-07-21 23:06:53 , Wyświetleń: 4157 , Ocena: 12.56, Głosów: 253, Autor: tom

Umowa agencyjna

Umowa agencyjna należy do umów o œwiadczenie usług a dokładniej do umów poœrednictwa. Dokładna definicja znajduje się w art. 7581 k.c. "Przez umowę agencyjnš przyjmujšc [...]

Dodano: 2008-07-30 23:15:25 , Wyświetleń: 3358 , Ocena: 12.12, Głosów: 239, Autor: GOSIA288

Polityka społeczna

Polityka społeczna, rozumiana jako działalność państwa i organizacji pozarządowych (w przeciwieństwie do polityki społecznej jako dziedziny naukowej), służy rozwiązywani [...]

Dodano: 2008-07-31 21:19:56 , Wyświetleń: 6727 , Ocena: 45.27, Głosów: 132, Autor: GOSIA288

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.(Dz. U. z dnia 25sierpnia 1994 r.)Art. 12. 1. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:02 , Wyświetleń: 2269 , Ocena: 31.64, Głosów: 72, Autor: GOSIA288

Źródła prawa (2)

Źródła prawaŹródłami prawa nazywamy inaczej wszystkie akty prawne, zawierajace konkretne przepisy.Źródła prawa są to zatem akty stanowione przez organy państwowe [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:04 , Wyświetleń: 2625 , Ocena: 19.5, Głosów: 114, Autor: GOSIA288

Prawo budowlane

Prawo budowlane.(Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r.)Art. 1. (1) Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, bu [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:20 , Wyświetleń: 3656 , Ocena: 26.53, Głosów: 119, Autor: GOSIA288

Podstawy prawa - ściąga

Praca w załączniku. [...]

Dodano: 2008-09-12 08:50:38 , Wyświetleń: 3578 , Ocena: 35, Głosów: 77, Autor: Michalk88

Norma prawna a przepis prawny

Norma prawna jest popartą przymusem panstwowym ogólną regułą postepowania skierowaną do abstrakcyjnego adresata, określającą jego postępowanie w przewidzianej tą normą [...]

Dodano: 2008-09-14 11:47:37 , Wyświetleń: 2535 , Ocena: 28.61, Głosów: 79, Autor: Michalk88

Pojecie prawa podmiotowego, uprawnienia i rozczenia

Termin "prawo" używany jest w dwóch znaczeniach, określanych mianem prawa przedmiotowego i podmiotowego.Prawo przedmiotowe - to normy prawne. Definicja prawa okreslajac praw [...]

Dodano: 2008-09-14 11:47:38 , Wyświetleń: 2004 , Ocena: 33.89, Głosów: 53, Autor: Michalk88

Wykładnia prawa i jej rodzaje

Wykladnia prawa czyli interpretacja prawa, polega na ustaleniu tresci i zakresu norm prawnych.Potrzeba dokonania wykladni wynika z wielu przyczyn,a przedewszytckim z ogolnego, [...]

Dodano: 2008-09-14 11:48:08 , Wyświetleń: 3269 , Ocena: 25.21, Głosów: 89, Autor: Michalk88

Środki dowodowe w KPA

Postępowanie dowodowe Jego celem jest wyjaśnienie stanu faktycznego . KPA przyjmuje zasadę swobodnej oceny dowodów . Tej oceny dokonuje organ administracyjny i postana [...]

Dodano: 2008-09-14 11:48:56 , Wyświetleń: 3606 , Ocena: 28.98, Głosów: 86, Autor: Michalk88

Prawo cywilne (1)

Przedawnienie i inne terminy - praca w załączniku. [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:42 , Wyświetleń: 3934 , Ocena: 23.33, Głosów: 97, Autor: Michalk88

Główne zasady dziedziczenia

Główne zasady dziedziczenia Dziedziczenie – według definicji słownikowej - polega na tym, iż z chwilą śmierci spadkodawcy prawa i obowiązki zmarłego (spadek) prz [...]

Dodano: 2008-09-22 10:15:03 , Wyświetleń: 2299 , Ocena: 35.98, Głosów: 57, Autor: Michalk88

Ichnogram. Elementy i znaczenie

W polskiej literaturze dominuje pogląd , że TRASEOLOGIA jest działem kryminalistyki, który zajmuje się badaniem śladów powstałych n a podłożu na skutek ruchu ludzi z [...]

Dodano: 2008-09-22 10:15:05 , Wyświetleń: 2652 , Ocena: 36.86, Głosów: 64, Autor: Michalk88

Kazus z prawa handlowego - spółka partnerska

Przyjaciele A. Ziemba, M. Nowak , J. Kowalski uzgodnili ,że zawrą umowę spółki partnerskiej w celu prowadzenia kancelarii adwokackiej . J. Kowalski i A. Ziemba byli zna [...]

Dodano: 2008-09-22 10:15:06 , Wyświetleń: 1811 , Ocena: 32.76, Głosów: 54, Autor: Michalk88

Koszty postępowania cywilnego

KOSZTY POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – sensu largo , możemy podzielić na:1.Koszty sądowe2.Koszty działania pełnomocnika3.Koszty uczestnictwa, działania strony

Dodano: 2008-09-22 10:15:07 , Wyświetleń: 2274 , Ocena: 32.74, Głosów: 60, Autor: Michalk88

Postępowanie w sprawach małżeńskich

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH W trybie postępowań odrębnych , mogą być rozpoznawane wyłącznie sprawy przekazane do danego trybu. Nie jest możliwe łączenie [...]

Dodano: 2008-09-22 10:15:08 , Wyświetleń: 2659 , Ocena: 38.15, Głosów: 61, Autor: Michalk88

Prawo spadkowe (3)

Prawo spadkowe jest działem prawa cywilnego regulującym przejście praw majątkowych osoby zmarłej na oznaczone osoby. Uregulowane jest ono w ksiedze IV k.c. "Spadki".Z chwi [...]

Dodano: 2008-09-22 10:15:09 , Wyświetleń: 3358 , Ocena: 26.32, Głosów: 99, Autor: Michalk88

Zdolnosc prawna, zdolnosc do czynnosci prawnej, ubezwlasnowolnienie

Podmiotami stosunkow cywilnoprawnych mogą byc osoby fizyczne bądz osoby prawne. Każda osoba fizyczna badz prawna moze wystepowac jako podmiot stosunkow cywilnoprawnych. Tę mozn [...]

Dodano: 2008-09-22 10:15:10 , Wyświetleń: 1871 , Ocena: 27.31, Głosów: 64, Autor: Michalk88

Pojęcie, zasady i źródła prawa rodzinnego

Prawo rodzinne (zwane rowniez familijnym) reguluje stosunki społeczne wynikające z malżeństwa (np. stosunki powstające w wyniku zawarcia małżeństwa, stosunki majątkowe mi [...]

Dodano: 2008-09-22 10:15:44 , Wyświetleń: 2424 , Ocena: 33.97, Głosów: 60, Autor: Michalk88

Prawa i obowiazki małżonków w świetle prawa rodzinnego

Zawarcie malzenstwa powoduje powstanie po stronie obojga malzonkow szeregu praw i obowiazkow.Najwazniejsze prawa i obowiazki malzonkow to:- obowiazek wspolnego pozyciawedł [...]

Dodano: 2008-09-22 10:15:45 , Wyświetleń: 2215 , Ocena: 37.98, Głosów: 51, Autor: Michalk88

prawo budżetowe (2)

Prawo budżetowe zajmuje się zagadnieniami budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności zasadami oraz procedurą ich sporządzania i wy [...]

Dodano: 2008-09-22 10:15:46 , Wyświetleń: 2499 , Ocena: 19.13, Głosów: 106, Autor: Michalk88

Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

Kodeks karny ujmuje pojęcie dokumentu bardzo szeroko. Dokumentem w myśl art. 115 & 14 k.k. jest każdy przedmiot lub zapis na komputerowym nośniku informacji, z którym jest zwi [...]

Dodano: 2008-09-22 10:15:47 , Wyświetleń: 2273 , Ocena: 34.16, Głosów: 67, Autor: Michalk88

System i źródła prawa finansowego w Polsce

Prawo finansowe to zespół norm prawnych regulujących publiczną działalność finansową,a więc przede wszystkim proces gromadzenia (akumulacji) oraz rozdziału i wydatkowania [...]

Dodano: 2008-09-22 10:15:48 , Wyświetleń: 2472 , Ocena: 39.05, Głosów: 57, Autor: Michalk88

Pojecie podatku. Zobowiązanie podatkowe.

Podatek określa się jako przymusowe świadczenie pieniężne, ogólne, bezzwrotne, pobierane przez związek publicznoprawny (państwo lub samorząd terytorialny) na podstawie prz [...]

Dodano: 2008-09-22 10:15:58 , Wyświetleń: 2213 , Ocena: 29.34, Głosów: 61, Autor: Michalk88

Spółdzielnia - pojęcie, zakładanie i likwidacja

podstawowym aktem prawnym regulującym ustrój spółdzielni jest ustawa Prawa społdzielczego z 1982 r. (DzU nr 80, poz. 210 z pozniejszymi zmianami). W mysl ustawy spoldzielnia j [...]

Dodano: 2008-09-22 10:17:23 , Wyświetleń: 2683 , Ocena: 42.26, Głosów: 52, Autor: Michalk88

Prywatyzaja przedsiebiorstwa państwowego

Zachodzące w Polsce zmiany ustrojowe postawiły w porządku dziennym zagadnienie prywatyzji sektora państwowego. Przedsiebiorstwa panstwowe, dzialające uprzednio w systemie gosp [...]

Dodano: 2008-09-22 10:17:47 , Wyświetleń: 2151 , Ocena: 35.07, Głosów: 57, Autor: Michalk88

Przedsiębiorstwo państwowe

Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samorządnym i samofinansującym się podmiotem gospodarczym posiadającym osobowość prawną. Jako samodzielna jednostka przedsieb [...]

Dodano: 2008-09-22 10:17:48 , Wyświetleń: 2438 , Ocena: 35.13, Głosów: 60, Autor: Michalk88

Pojęcie i charakter odpowiedzialności konstytucyjnej

Odpowiedzialność konstytucyjna to pojęcie, które nie jest jednoznacznie zdefiniowane w żadnym akcie prawnym w polskim ustawodawstwie. Jest to pojęcie kompleksowe, dlatego te [...]

Dodano: 2008-09-22 10:22:42 , Wyświetleń: 2208 , Ocena: 34.17, Głosów: 53, Autor: Michalk88

Realizacja odpowiedzialności konstytucyjnej

W naszych rozważaniach nie można pominąć zagadnień dotyczących organizacji, struktury, oraz prawnego charakteru Trybunału Stanu. Na początek należy przeanalizować miejsce [...]

Dodano: 2008-09-22 10:22:43 , Wyświetleń: 2149 , Ocena: 29.16, Głosów: 61, Autor: Michalk88

Jakie znaczenie dla teorii prawoznastwa i teorii prawa ma prawoRzymskie(cywilne)

Praca znajduje się w załączniku [...]

Dodano: 2008-10-01 20:08:28 , Wyświetleń: 2233 , Ocena: 31.69, Głosów: 64, Autor: Michalk88

Prawo Gospodarcze (2)

Terminem PRAWA GOSPODARCZEGO określa się jedną z gałęzi prawa. Prawo traktowane jest jako uporządkowany zbiór obowiązujący w danym państwie norm prawnych. System prawa dz [...]

Dodano: 2008-10-02 17:06:25 , Wyświetleń: 3247 , Ocena: 32.7, Głosów: 59, Autor: Michalk88

Opracowanie prawa

Oprtacowanie pytań do egzaminu z prawa wszystko w załączniku. [...]

Dodano: 2008-10-09 12:37:56 , Wyświetleń: 2559 , Ocena: 29.72, Głosów: 73, Autor: Michalk88

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych to odpowiedzialność osób winnych popełnienia czynów (naruszeń) wymienionych w art. 138 ustawy o finansach pu [...]

Dodano: 2008-10-09 12:38:56 , Wyświetleń: 2061 , Ocena: 38.48, Głosów: 47, Autor: Michalk88

Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy jest podległym Sejmowi organem nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, instytucją o wieloletniej tradycji. Zakres jej działania, określony ust [...]

Dodano: 2008-10-09 12:38:57 , Wyświetleń: 2522 , Ocena: 46.71, Głosów: 47, Autor: Michalk88

Postępowanie przed Sądem Polubownym

Tryb postępowania przed sądem polubownym określają strony, a jeżeli tego nie uczynią do chwili rozpoczęcia postępowania tryb ten określa sam sąd polubowny. Jednak postęp [...]

Dodano: 2008-10-09 12:38:58 , Wyświetleń: 2254 , Ocena: 36, Głosów: 49, Autor: Michalk88

Tryb Przysposobienia

Przysposobienie – stosunek prawny, powstały z woli zainteresowanych osób, taki jaki istnieje pomiędzy rodzicami a dziećmi.Odróżnia się dwa podstawowe tryby:*ko [...]

Dodano: 2008-10-09 12:38:59 , Wyświetleń: 2203 , Ocena: 35.64, Głosów: 46, Autor: Michalk88

Zwolnienia grupowe

1) Przesłanki tzw. zwolnień grupowychSzczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy reguluje ustawa z dnia 28 grudni [...]

Dodano: 2008-10-09 12:39:00 , Wyświetleń: 2153 , Ocena: 22.95, Głosów: 76, Autor: Michalk88

Spółka cywilna (2)

Spółka cywilna powstaje w drodze umowy zawartej przez wspólników. Przepisy odnoszące się do spółki cywilnej zawiera kodeks cywilny (art. 860-875). W umowie wspólnicy zobow [...]

Dodano: 2008-10-09 13:21:09 , Wyświetleń: 2658 , Ocena: 17.71, Głosów: 127, Autor: Michalk88

Rodzaje odpowiedzialności

Odpowiedzialność, obowiązek ponoszenia przewidzianych przez przepisy prawne konsekwencji zachowania się własnego lub innych osób. W zależności od przyjętego dla jej ustale [...]

Dodano: 2008-10-10 19:17:27 , Wyświetleń: 2496 , Ocena: 42.43, Głosów: 45, Autor: Michalk88

Podstawowe pytania i odpowiedzi z KPA

Podstawowe pytania i opowiedzi z postępowania administracyjnego przygotowane na ezgaminu na studiach podyplomowych dla samorządu terytorialnego - całość w załączniku. [...]

Dodano: 2008-10-12 15:06:41 , Wyświetleń: 4856 , Ocena: 55.19, Głosów: 51, Autor: Michalk88

Czym się różni umowa o dzieło od umowy zlecenia?

Zarówno umowa zlecenie, jak i umowa o dzieło uregulowane są przepisami Kodeksu cywilnego (księga III, tytuł XV i XXI). Podpisując umowę zlecenie przyjmujący zlecenie zo [...]

Dodano: 2008-10-12 15:07:07 , Wyświetleń: 2312 , Ocena: 35.38, Głosów: 57, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Humanistyczne
Prawo Prawo
Administracja Administracja
Dydaktyka Dydaktyka
Dziennikarstwo Dziennikarstwo
Etyka Etyka
Filozofia Filozofia
Psychologia Psychologia
Socjologia Socjologia
Pedagogika Pedagogika
Politologia Politologia
Polityka Polityka
Teologia Teologia
Historia Historia


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?